Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

Doslednost pri spoštovanju varstva zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov

Podjetje Hime d.o.o., Rozmanova ulica 62F, 6000 Koper, stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov. Naša zaveza je spoštovanje zasebnosti naših strank in varstva njihovih osebnih podatkov. Pri tem bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših podatkov na tem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh novostih, izobraževalnih, promocijskih in povezovalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti, ki vam jih ponujamo.

Privolitev

Soglašam, da podjetje za osebnostno rast in razvoj Hime d.o.o., Rozmanova ulica 62F, 6000 Koper moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe neposrednega trženja novosti in dogodkov podjetja Hime d.o.o. in morebitnih partnerskih podjetij, ki pri takih aktivnostih sodelujejo. Zagotavljan pa tudi, da imam, v primeru vnašanja podatkov tretjih oseb (npr. zaposlenih) v platformo, pravno podlago za posredovanje teh podatkov.

Hkrati izjavljam, da sem seznanjen/-a, da:

  • osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
  • osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
  • se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve in za namen iz privolitve, obdelovali dokler privolitve (soglasja) ne bom preklical (umaknil) oziroma dokler ne bom sporočil zahteve za izbris podatkov iz baz;
  • svojo privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličem, začasno ali trajno, tako, da pošljem elektronsko sporočilo z besedilom “Odjava” na naslov: [email protected] in se pri tem zavedam, da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica;
  • imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: [email protected];
  • lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
  • lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
  • se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje profilov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom.